ѕошук па сайце
јҐтарызацы€
Ќавошта патрэбна рэг≥страцы€?
Ћог≥н:
ѕароль:
–ег≥страцы€
«абыл≥ свой пароль?
ƒл€ супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤
ƒл€ супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤

–Я—А–Њ—Б—Ц–Љ –њ—А—Л–љ—П—Ж—М —Г–і–Ј–µ–ї —Г –∞–њ—Л—В–∞–љ–љ—Ц–Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –∞–љ–Ї–µ—В—Г

ќфициальный интернет-портал ѕрезидента –еспублики Ѕеларусь

Ќациональна€ академи€ наук Ѕеларуси

—еть BASNET

√рид-сеть высокопроизводительных вычислительных ресурсов Ќациональной академии наук Ѕеларуси† †

ѕортал рейтинговой оценки качества оказани€ услуг организаци€ми –еспублики Ѕеларусь† †

Ѕ»—–— (Ѕелорусска€ интегрированна€ сервисно-расчетна€ система и биометрические документы)† †

јб'€днаны ≥нстытут праблем ≥нфарматык≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥ (ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥) - галаҐна€ арган≥зацы€ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь па фундаментальных ≥ прыкладных даследаванн€х у гал≥не ≥нфармацыйных тэхналог≥й: аҐтаматызацы≥ праектаванн€, прыкладной матэматыцы, cуперкомпьютеэрных тэхналог≥€х, б≥€≥нфарматык≥ ≥ медыцынскай ≥нфарматыцы, геа≥нфармацыйны€ с≥стэмы, л≥чбавай картаграф≥≥, ≥нфармацыйных касм≥чных тэхналог≥€х, грыд-тэхналог≥€х.


ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥ з'€Ґл€ецца дз€ржаҐнай юрыдычнай асобай, знаходз≥цца Ґ падпарадкаванн≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥, €ка€ з'€Ґл€ецца €го заснавальн≥кам. ”станова замацавана за јддз€леннем ф≥з≥к≥, матэматык≥ ≥ ≥нфарматык≥ ЌјЌ Ѕеларус≥. 

≤нстытут з'€Ґл€ецца правайдэрам академсетк≥ BASNET €к базавай частк≥ навукова-≥нфармацыйнай сетк≥ –эспубл≥к≥ Ѕеларусь, удзельн≥чае Ґ распрацоҐцы рэкамендацый па выкарыстанн≥ вын≥кॠнавуковых даследаван툥, навуковым забесп€чэнн≥ працэсॠ≥нфарматызацы≥ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь, распрацоҐцы прагнозॠу адпаведных гал≥нах навук≥ ≥ тэхн≥к≥, падрыхтоҐцы кадрॠвышэйшай квал≥ф≥кацы≥.

 ≥рунак дзейнасц≥:

  • ѕрав€дзенне фундаментальных ≥ прыкладных даследаван툥 у гал≥не к≥бернетык≥, ≥нфарматык≥, аҐтаматызацы≥ ≥ прыкладной матэматык≥.
  • јрган≥зацы€ ≥ прав€дзенне комплексных навукова-даследчых ≥ доследна-канструктарск≥х работ, распрацоҐка рэкамендацый па выкарыстанн≥ вын≥кॠнавуковых даследаван툥 ≥ Ґдзел у асваенн≥ вын≥каҐ.
  • Ќавуковае забесп€чэнне працэсॠ≥нфарматызацы≥ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь.
  • –аспрацоҐка прагнозॠу адпаведных гал≥нах навук≥ ≥ тэхн≥к≥, падрыхтоҐка кадрॠвышэйшай квал≥ф≥кацы≥.
 олькасць супрацоҐн≥кॠ≥нстытута (на 31.12.2020 г.) складае 334 чал., у тым л≥ку 14 дактароҐ навук ≥ 58 кандыдатॠнавук, навуковых супрацоҐн≥кॠ- 155.Ќј¬≤Ќџ  

02.08.2021 ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥ аб'€Ґл€е прыЄм
konkurs.gif у асп≥рантуру ≥ дактарантуру Ґ 2021 годзе

07.05.2021 12-й штогадовы –эспубл≥канск≥ конкурс ≥навацыйных праектаҐ
konkurs.gif ѕрыЄм за€вак ≥ пап€рэдн≥ адбор праектॠда 30 траҐн€ 2021г.

23.04.2021 ѕра падрыхтоҐку дзелавой праграмы
nan_b_tmb.jpg дл€ Ѕеларускага аграпрамысловага тыдн€

16.04.2021 јб адмене (або зн≥жэнн≥) аплаты за апрацоҐку артыкулॠпры ≥х публ≥кацы≥ Ґ в€дучых навуковых часоп≥сах адкрытага доступу
konkurs.gif паведамл€е Ќацы€нальна€ б≥бл≥€тэка Ѕеларус≥

12.04.2021  аманда маладых супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤ пад к≥раҐн≥цтвам  авалЄва ¬.ј.
kubok.jpg стала пераможцам ћ≥жнароднага конкурсу студэнцк≥х навуковых прац ЂBlack Sea Science 2021ї


Ќовости 1 - 5 из 17
Ќачало | ѕред. | 1 2 3 4 | —лед. |  онец